Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

bibi-bo sweet angel-γλυκός άγγελος-Ángel dulce

    ΓΛΥΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Το μήνα Δεκέμβριο συναντάμε στο ημέρολόγιο του 1982 με τις φορεσιές της  bibi-bo  τον Γλυκό  άγγελο. Γράφει δίπλα στη φωτογραφία:Η bibi-bo θα είναι πάντα δίπλα σας. Όλο το χρόνο .Κι αν πάθετε συνάχι θα φορέσει αμέσως τη στολή της :ΓΛΥΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

This month we meet in December in the calendar of 1982 with the costumes of the bibi-bo sweet angel. Written next to the photo: The bibi-bo will always be beside you. All the time. And if you get hay fever will wear the outfit immediately: SWEET ANGEL

Diesen Monat treffen wir uns im Dezember in den Kalender des Jahres 1982 mit den Kostümen der bibi-bo süßer Engel. Geschrieben neben dem Foto: Die bibi-bo wird immer neben dir sein. Die ganze Zeit und wenn Sie Heuschnupfen wird das Outfit sofort tragen:. SWEET ANGEL
Ce mois-ci nous nous rencontrons en Décembre dans le calendrier de 1982 avec les costumes de l'ange bibi-bo doux. Rédigé à côté de la photo: Le bibi-bo sera toujours à vos côtés. Tout le temps et si vous obtenez le rhume des foins porteront la tenue immédiate:. Sweet Angel
Questo mese ci incontriamo nel mese di dicembre nel calendario del 1982 con i costumi del bibi-bo dolce angelo. Scritto accanto alla foto: Il bibi-bo sarà sempre accanto a te. Tutto il tempo e se si ottiene la febbre da fieno indosserà il vestito immediatamente:. ANGEL SWEET

Este mes nos reunimos en diciembre en el calendario de 1982 con los trajes del ángel bibi-bo dulce. Escrito junto a la foto: El bibi-bo siempre estar a tu lado. Todo el tiempo y si tiene fiebre del heno se llevar el traje de inmediato:. Sweet Angel

Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011

bibi-bo Πριγκίπισσα του Ειρηνικού

bibi-bo Πριγκίπισσα του Ειρηνικού
Ένα ακόμη βραδινό φόρεμα της bibi -bo από τον κατάλογο-ατζέντα του 1981/82. Ο κατάλογος ονομαζόταν bibi -bo adress ΒΟΟΚ.

Princess Pacific
Another evening dress bibi-bo from the list of the 1981/82 diary. The list was called bibi-bo adress BOOK.
Pacific Princess
Une autre robe de soirée bibi-bo de la liste de l'agenda 1981-1982. La liste a été appelé carnet d'adresse bibi-bo.
Princess Pacific
Ein weiteres Abendkleid bibi-bo aus der Liste der 1981/82 Tagebuch. Die Liste wurde als bibi-bo-Adressbuch.
Principessa del Pacifico
Un altro abito da sera bibi-bo dalla lista del diario 1981/82. L'elenco è stato chiamato bibi-bo rubrica.
Pacific Princess
Otro vestido de noche bibi-bo de la lista de la agenda 1981-1982. La lista se llamaba Bibi-bo libreta de direcciones.