Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

bibi-bo Μιλάνο- bibi-bo Milan

bibi-bo Milan
The bibi-bo loves you too. Not just the pretty heavy coat, Milan.
This was writing the diary of the 1982 bibi-bo in December.
bibi -bo  Μιλάνο
Η bibi-bo σας αγαπά πολύ. Όχι μόνο για το όμορφο βαρύ παλτό της ,Μιλάνο.
Αυτό έγραφε το ημέρολογιο του 1982  της bibi-bo στο μήνα Δεκέμβριο.bibi-bo Milan
Le bibi-bo vous aime trop. Non seulement le manteau est assez lourde, Milan.
Ceci a été écrit le journal de la 1982 bibi-bo en Décembre.

Bibi-bo Mailand
Die Bibi-bo liebt dich auch. Nicht nur die ziemlich dicken Mantel, Mailand.
Dies schrieb das Tagebuch von 1982 Bibi-bo im Dezember.
bibi-bo Milan
Il bibi-bo ti vuole bene. Non solo il cappotto piuttosto pesante, Milano.
Questo stava scrivendo il diario del 1982 bibi-bo nel mese di dicembre.
bibi-bo de Milán
El bibi-bo también te quiere. No sólo la capa bastante pesada, de Milán.
Esto escribía el diario del 1982 bibi-bo en diciembre.