Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

bibi-bo STAR

Στα τελη του 1984 κυκλοφορεί η bibi-bo STAR. Η κούκλα παραμένει η ίδια και αυτό που αλλάζει είναι η γκαρνταρόμπα της και τα αξεσουάρ της. Τα καινούργια της ρούχα είναι πιο λαμπερά, όπως ταιριάζει σε μια σταρ.

bibi-bo STAR
At the end of 1984, released bibi-bo STAR. The doll remains the same and what changes is the wardrobe and accessories. The new clothes are the brightest, as befits a star.
bibi-bo STAR
A la fin de 1984, publié bibi-bo STAR. La poupée reste le même et ce qui change, c'est la garde-robe et les accessoires. Les nouveaux vêtements sont les plus brillants, comme il sied à une étoile.
Bibi-bo STAR
Am Ende des Jahres 1984, veröffentlicht Bibi-bo STAR. Die Puppe bleibt das gleiche, und was ändert, ist die Garderobe und Accessoires. Die neue Kleidung ist der hellste, wie es sich für einen Stern.
bibi-bo STAR
Alla fine del 1984, rilasciato bibi-bo STAR. La bambola resta lo stesso e ciò che cambia è il guardaroba e gli accessori. I vestiti nuovi sono più brillanti, come si addice a una stella.

bibi-bo ESTRELLA
A finales de 1984, publicado bibi-bo STAR. La muñeca sigue siendo la misma y lo que cambia es el vestuario y accesorios. La nueva ropa son los más brillantes, como corresponde a una estrella.

Σάββατο, 10 Μαρτίου 2012

bibi-bo Wimbledon - bibi-bo Γουίμπλετον

The bibi-bo ready for tennis. With the white tennis outfit for Wimbledon. This was writing her diary bibi-bo in 1982 in April.

Le prêt bibi-bo pour le tennis. Avec la tenue de tennis blanche pour Wimbledon. Ceci a été écrit son journal bibi-bo en 1982 à Avril.

Die Bibi-bo bereit für Tennis. Mit dem weißen Tennis-Outfit für Wimbledon. Dieser schrieb ihr Tagebuch Bibi-bo im Jahr 1982 im April.


Il bibi-bo pronto per il tennis. Con l'abito bianco per tennis Wimbledon. Questo stava scrivendo il suo diario bibi-bo nel 1982 nel mese di aprile.


La lista bibi-bo para el tenis. Con el equipo de tenis blanco para Wimbledon. Esto estaba escribiendo su diario bibi-bo en 1982 en abril.

Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

bibi-bo Φρου-Φρου bibi-bo Frou-Frou

  bibi-bo Frou-Frou
The Bibi-bo is secular. You need the dress called Frou-Frou, long silk dress with wings. This was writing her diary bibi-bo in the month of January 1982.
bibi-bo Φρου-Φρου
Η bibi -bo  είναι κοσμική. Χρειάζεται το Φρου - Φρου, το μακρύ μεταξωτό φόρεμα με τα φτερά. Αυτό έγραφε το ημερολόγιο της bibi -bo   το 1982 στο μήνα Ιανουάριο.
bibi-bo Frou-Frou
Le Bibi-bo est laïque. Vous devez la robe appelée Frou-Frou, robe de soie à long avec des ailes. Ceci a été écrit son journal bibi-bo dans le mois de Janvier 1982.
bibi-bo Frou-Frou
Die Bibi-bo ist säkular. Sie müssen das Kleid namens Frou-Frou, langes Seidenkleid mit Flügeln. Dieser schrieb ihr Tagebuch Bibi-bo im Monat Januar 1982.
bibi-bo Frou-Frou
La Bibi-bo è laica. È necessario l'abito chiamato Frou-Frou, abito lungo di seta con le ali. Questo stava scrivendo il suo diario bibi-bo nel mese di gennaio 1982.
bibi-bo Frou-Frou
El Bibi-bo es secular. Se necesita el vestido llamado Frou-Frou, vestido largo de seda con las alas. Esto estaba escribiendo su diario bibi-bo en el mes de enero de 1982.