Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

bibi-bo Limperta- bibi-bo Λιμπερτά

bibi-bo Limperta
The bibi-bo in races motorbike. True doll wears the   Limperta. This was writing her diary bibi-bo in the month of September 1982.

bibi-bo Λιμπερτά
Η bibi-bo σε αγώνες μοτοσυκλέτας. Αληθινή κούκλα με τη φόρμα Λιμπερτά. Αυτό έγραφε το ημερολόγιο της bibi -bo το 1982 στο μήνα Σεπτέμβριο.
bibi-bo Limperta
Le bibi-bo en moto courses. Vrai poupée porte le Limperta. Ceci a été écrit son journal bibi-bo dans le mois de Septembre 1982.
Bibi-bo Limperta
Die Bibi-bo im Rennen Motorrad. Echte Puppe trägt das Limperta. Dieser schrieb ihr Tagebuch Bibi-bo im Monat September  1982.
bibi-bo Limperta
Il bibi-bo gare in moto. La vera bambola indossa il Limperta. Questo stava scrivendo il suo diario bibi-bo nel mese di settembre 1982.
bibi-bo Limperta
El bibi-bo en carreras de motos. Muñeca de verdad lleva el Limperta. Esto estaba escribiendo su diario bibi-bo en el mes de septiembre de 1982.

Κυριακή, 8 Απριλίου 2012

bibi-bo Happy Easter-bibi-bo Καλό ΠάσχαA bibi-bo B period with the baby who was tied to Easter candle. They used to make several such candles in the late movement of the doll.
                                                                 
          Μία bibi-bo Β΄ περιόδου με το μωράκι της που ήτανε δεμένα σε πασχαλινή λαμπάδα. Συνήθιζαν να φτιάχνουν αρκετές τέτοιες λαμπάδες προς το τέλος της κυκλοφορίας της κούκλας.   

bibi-bo Μπαχάμες- bibi-bo Bahamas

 bibi-bo Bahamas
Another bibi-bo is the bibi-bo Bahamas. There was a promotional booklet that came with the doll's  accessories.
The peculiarity is that the doll had  a unusual hairstyle  Ponytail with Front Bangs.
Bibi-bo Μπαχάμες
Μια άλλη Bibi-bo είναι η Bibi-bo Μπαχάμες. Υπήρχε ένα διαφημιστικό φυλλάδιο που συνοδεύει το αξεσουάρ της κούκλας.
Η ιδιαιτερότητα είναι ότι η κούκλα ήταν ένα ασυνήθιστο χτένισμα αλογοουρά με αφέλειες.
Bahamas bibi-bo
Un autre bibi-bo est des Bahamas bibi-bo. Il y avait une brochure promotionnelle qui est venu avec des accessoires de la poupée.
La particularité est que la poupée avait une queue de cheval coiffure insolite avec Bangs avant.
Bibi-bo Bahamas
Ein weiteres Bibi-bo ist der Bibi-bo Bahamas. Es gab eine Werbe-Broschüre, die mit der Puppe Zubehör kamen.
Die Besonderheit ist, dass die Puppe eine ungewöhnliche Frisur Pferdeschwanz mit Front-Bangs hatte.
bibi-bo Bahamas
Un altro bibi-bo è il bibi-bo Bahamas. C'era un opuscolo promozionale che è venuto con gli accessori della bambola.
La particolarità è che la bambola ha avuto una coda di cavallo insolito taglio di capelli con frangia frontale.
Bahamas bibi-bo
Otro bibi-bo es las Bahamas bibi-bo. Hubo un folleto promocional que viene con los accesorios de la muñeca.
La particularidad es que la muñeca tenía una cola de caballo inusual estilo de peinado con flequillo delanteros.

Биби-бо Багамские острова
Другой биби-бо есть биби-бо Багамских островов. Был рекламный буклет, который пришел с принадлежностями куклы.
Особенностью является то, что кукла была необычная прическа хвостик с фронта челки.