Κυριακή, 8 Απριλίου 2012

bibi-bo Μπαχάμες- bibi-bo Bahamas

 bibi-bo Bahamas
Another bibi-bo is the bibi-bo Bahamas. There was a promotional booklet that came with the doll's  accessories.
The peculiarity is that the doll had  a unusual hairstyle  Ponytail with Front Bangs.
Bibi-bo Μπαχάμες
Μια άλλη Bibi-bo είναι η Bibi-bo Μπαχάμες. Υπήρχε ένα διαφημιστικό φυλλάδιο που συνοδεύει το αξεσουάρ της κούκλας.
Η ιδιαιτερότητα είναι ότι η κούκλα ήταν ένα ασυνήθιστο χτένισμα αλογοουρά με αφέλειες.
Bahamas bibi-bo
Un autre bibi-bo est des Bahamas bibi-bo. Il y avait une brochure promotionnelle qui est venu avec des accessoires de la poupée.
La particularité est que la poupée avait une queue de cheval coiffure insolite avec Bangs avant.
Bibi-bo Bahamas
Ein weiteres Bibi-bo ist der Bibi-bo Bahamas. Es gab eine Werbe-Broschüre, die mit der Puppe Zubehör kamen.
Die Besonderheit ist, dass die Puppe eine ungewöhnliche Frisur Pferdeschwanz mit Front-Bangs hatte.
bibi-bo Bahamas
Un altro bibi-bo è il bibi-bo Bahamas. C'era un opuscolo promozionale che è venuto con gli accessori della bambola.
La particolarità è che la bambola ha avuto una coda di cavallo insolito taglio di capelli con frangia frontale.
Bahamas bibi-bo
Otro bibi-bo es las Bahamas bibi-bo. Hubo un folleto promocional que viene con los accesorios de la muñeca.
La particularidad es que la muñeca tenía una cola de caballo inusual estilo de peinado con flequillo delanteros.

Биби-бо Багамские острова
Другой биби-бо есть биби-бо Багамских островов. Был рекламный буклет, который пришел с принадлежностями куклы.
Особенностью является то, что кукла была необычная прическа хвостик с фронта челки.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου