Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012

Φόρμα μακρυμάνικη / overalls / salopette / Overall / tuta / mono / комбинезон / 工作服 / סרבל / tulum / オーバーオール / werkpak / macacão

Φόρμα μακρυμάνικη
Η πρώτη ντουλάπα ρούχων  της bibi-bo είχε μαζί με τα άλλα ρούχα και τη φόρμα της φωτογραφίας. Οι φόρμες τότε ήταν πολύ της μόδας και κάθε ντουλάπα της bibi -bo  είχε μία.  
 
overalls
The first wardrobe of bibi-bo had with the other clothes and the overalls of photography. The overalls  were then very fashionable and every closet bibi-bo had one .

salopette
La garde-robe d'abord bibi-bo a eu avec les autres vêtements et des salopettes de la photographie. Les combinaisons étaient alors très à la mode et tous les placards bibi-bo en avait un.

 Overall
Die erste Garderobe bibi-bo hatten mit den anderen Kleidern und den Overalls der Fotografie. Die Overalls waren dann sehr in Mode und jeder Schrank bibi-bo gehabt.

 tuta
Il guardaroba prima di bibi-bo avuto con gli altri vestiti e le tute della fotografia. Le tute erano allora molto di moda e ogni armadio bibi-bo aveva uno.

 mono
Armario primera bibi-bo tuvo con otra ropa y fotografías mono. Las combinaciones eran entonces muy de moda y todos los armarios bibi-bo tenía uno.

 комбинезон
Гардероб первых биби-бо была с другим одежды и спецодежды фотографии. Комбинации были тогда очень модно, и все шкафы биби-бо был один.

 工作服
衣柜第一周笔畅其他衣服和工作服摄影组合是非常时尚,所有壁橱周笔畅

 סרבל
מלתחת 1 ביבים-בו הייתה עם בגדים אחרים וצילום סרבל. שילובים היו אז מאוד אופנתיים וכל ארונות ביבים-בו היה אחד.

 tulum
Bibi-bo ilk Gardrop diğer giysiler ve tulum fotoğraf vardı. Birleşmeleri sonra çok şık ve tüm dolaplar bibi-bo vardı.

 オーバーオール
ワードローブ第一BIBI-boが他の服オーバーオールの写真撮影としていた組み合わせはその後非常に流行した、すべてのクローゼットBIBI-boは1を持っていた。

 werkpak
Kledingkast eerste bibi-bo gehad met andere kleren en overalls fotografie. Combinaties waren toen erg in de mode en alle kasten bibi-bo had er een.

 macacão
Wardrobe primeiro bibi-bo teve com outras roupas e fotografia macacão. Combinações foram então muito na moda e todos os armários bibi-bo tinha um.

Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012

Το κοστούμι / The suit / le costume / Der Anzug / Il vestito / костюм / 该诉讼 / El traje / takım / החליפה / o terno / het pak / スーツ / החליפה

Το κοστούμι
Η ντουλάπα της bibi-bo είχε εκτός από τα άλλα ρούχα και ένα κοστούμι.
Το κοστούμι ήταν σακάκι-παντελόνι ή φούστα-σακάκι. Ένα κοστούμι σακάκι-φούστα που προέρχονται από την ντουλάπα της bibi-bo είναι και αυτό.
 
 The  suit
The wardrobe of bibi-bo had in addition to other clothes and a suit.
The suit  was jacket-pants or jacket-skirt. A suit jacket-skirt coming from the closet of bibi-bo is and this.
 
 le costume
La garde-robe de bibi-bo devaient, en plus d'autres vêtements et un costume.
Le costume était veste-pantalon ou veste-jupe. Une veste de costume-jupe en provenance de la garde-robe de bibi-bo est et ce.
 
 Der Anzug
Die Garderobe von bibi-bo hatten neben anderen Kleider und einen Anzug.
Der Anzug war Jacken-Hosen-oder Jackentasche-Rock. Ein Jackett-Rock aus dem Schrank von bibi-bo ist, und dies.
 
 Il vestito
Il guardaroba di bibi-bo aveva in aggiunta a altri vestiti e una tuta.
L'abito era giubbino-pantalone o giacca-gonna. Un abito giacca-gonna proveniente dal ripostiglio di bibi-bo, e questo è.
 
 костюм
Гардероб биби-бо был в дополнение к другим одежды и костюма.
Иск был куртки-брюки или пиджак-юбка.Пиджак-юбка ближайшие из шкафа Биби-бо есть и это.

该诉讼
比比除了其他衣服和一套衣柜
西装外套裤子或夹克裙子将西装褛来自比比衣橱里的这一点。

 El traje
El armario de bibi-bo tenía además de otras prendas de vestir y un traje.
La demanda fue chaqueta-pantalón o falda chaqueta-. Un traje de chaqueta-falda que viene del armario de bibi-bo es y esto.
 
 takım
Bibi-bo gardırop diğer giysiler ve bir takım ek vardı.
Takım elbise ceket-pantolon veya ceket-etek oldu. Bibi-bo dolaba gelen bir takım elbise ceket-etek ve bu.
 
 החליפה
המלתחה של ביבים-בו הייתה בנוסף לבגדים אחרים וחליפה.
החליפה הייתה מכנסי מעייל או ז'קט חצאית.חליפת מעייל חצאית שמגיעה מהארון של ביבים-BO היא וזה.
 
 o terno
O guarda-roupa de Bibi-bo tinha, além de outras roupas e um terno.
A ação foi jaqueta-calça ou casaco-saia. Um terno casaco, saia-vindo do armário de Bibi-bo é e isso.
 
 het pak
De garderobe van bibi-bo had naast andere kleren en een pak.
Het pak was jas-broek of jasje-rok. Een jasje-rok uit de kast van bibi-bo is en dit.
 
 スーツ
BIBI-BOのワードローブは、他の衣類やスーツに加えなければならなかった。
スーツ、ジャケットパンツやジャケット·スカートだった。 BIBI-BOのクローゼットから来るスーツジャケットスカートがあり、これ
 

Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012

Ρομαντικό πρωινό φόρεμα / Romantic breakfast dress / Robe petit déjeuner romantique / Romantisches Frühstück Kleid / Colazione abito romantico / Desayuno romántico vestido / שמלת ארוחה רומנטית / Романтические платья завтрак / 浪漫的早餐礼服周笔畅博的衣橱 / Romantik kahvaltı elbise

Ρομαντικό πρωινό φόρεμα
Η πρώτη ντουλάπα Bibi-bo είχε ορισμένων ειδών ένδυσης:  μία φόρμα, ένα φόρεμα πρωινό, ένα βραδινό φόρεμα και ένα κοστούμι . Κάποιος θα μπορούσε να αγοράσει ένα και ένα τα ρούχα, σε μια κλειστή σακούλα και διπλωμένα.  Ένα τέτοιο ρούχο είναι και το ρομαντικό φόρεμα της φωτογραφίας.

Romantic breakfast dress
The first wardrobe Bibi-bo had some clothing: a form, a dress breakfast, an evening dress and a suit. Someone could buy one and one clothes in a sealed bag and folded. One such outfit is the romantic dress in the photography.

Robe petit déjeuner romantique
L'armoire premier Bibi-bo eu quelques vêtements: une forme, un petit robe, une robe de soirée et un costume. Quelqu'un pourrait acheter une et l'autre des vêtements dans un sac scellé et plié. Une trousse telle est la robe romantique dans la photographie.

 Romantisches Frühstück Kleid
Der erste Schrank Bibi-bo hatten einige Kleidungsstücke: ein Formular, ein Kleid Frühstück, ein Abendkleid und einen Anzug. Jemand könnte eins und eins Kleidung in einer versiegelten Tüte kaufen und gefaltet. Ein solches Outfit ist das romantische Kleid in der Fotografie.

 Colazione abito romantico
Il guardaroba prima Bibi-bo avuto alcuni capi di abbigliamento: una forma, una colazione vestito, un abito da sera e un vestito. Qualcuno potrebbe comprare una volta e vestiti in un sacchetto sigillato e piegato. Un vestito tale è l'abito romantico nella fotografia.

 Desayuno romántico vestido
El armario primera Bibi-bo tenía un poco de ropa: una forma, un desayuno vestido, un vestido de noche y un traje. Alguien podría comprar una y otra ropa en una bolsa sellada y doblado. Un equipo tal es el vestido romántico de la fotografía.

שמלת ארוחה רומנטית
מלתחת 1 ביבים-בו היה כמה בגדים: צורה, ארוחת בוקר שמלה, שמלת ערב וחליפה. מישהו יכול לקנות בגדים אחד ואחד בשקית אטומה ומקופל. תלבושת אחת כזאת היא השמלה הרומנטית בצילום.

 Романтические платья завтрак
Первый гардероб Биби-бо были некоторые одежды: форма, платье завтрак, вечерние платья и костюма. Кто-то может купить и одну одежду в запечатанный мешок и сбросил карты. Одним из таких наряд романтический платье в фотографии.

 浪漫的早餐礼服
第一衣柜比比一些服装的一种形式一个礼服早餐晚礼服和西装有人可能会一个又一个密封袋,折叠衣服一个这样的装备在摄影礼服是浪漫的

 Romantik kahvaltı elbise
Bir form, elbise kahvaltı, bir gece elbisesi ve bir takım: ilk gardırop Bibi-bo bazı giyim vardı. Birisi kapalı bir torba içinde ve biri giysileri satın almak ve katlanmış olabilir. Böyle bir kıyafeti fotoğrafçılık romantik elbise.