Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

bibi-bo Αλκυονίδες- bibi-bo Halcyon

Αλκυονίδες
Ένα χειμερινό deux pieces  (δύο κομμάτια )  της bibi -bo από τον κατάλογο-ατζέντα του 1981/82. Ο κατάλογος ονομαζόταν bibi -bo adress ΒΟΟΚ.
Halcyon
A winter deux pieces (two pieces) of bibi-bo from the list of the 1981/82 diary. The list was called bibi-bo adress BOOK. 
Alcyon
Un des morceaux d'hiver deux (deux pièces) de Bibi-bo de la liste de l'agenda 1981-1982. La liste a été appelé carnet d'adresse bibi-bo.
Halcyon
Ein Winter deux Stücke (zwei Stück) von bibi-bo aus der Liste der 1981/82 Tagebuch. Die Liste wurde als bibi-bo-Adressbuch.
Felice
Un inverno deux pezzi (due pezzi) di bibi-bo dalla lista del diario 1981/82. L'elenco è stato chiamato bibi-bo rubrica.
Halcyon
Un invierno deux piezas (dos piezas) de bibi-bo de la lista de la agenda 1981-1982. La lista se llamaba Bibi-bo libreta de direcciones.


Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

bibi-bo Αμαζόνα

Η bibi-bo αγαπά τα σπόρ.  Αγοράστε της την αληθινή στολή ιππασίας << Αμαζόνα>>. Αυτό έγραφε στο μήνα Ιανουάριο το ημερολόγιο του 1982 της bibi-bο.
Η συγκεκριμένη φορεσία στόλιζε την πόρτα της πρώτης ντουλάπας της κούκλας bibi-bο.
The bibi-bo loves sports. Get the true equestrian outfit <<Amazon>>. This month he wrote in January 1982 the diary of the bibi-bo.
This costume decorated the door of the first cabinet of dolls bibi-bo.

Le bibi-bo aime les sports. Obtenir la tenue équestre true <<Amazon>>. Ce mois-ci, il a écrit en Janvier 1982, le journal du bibi-bo.
Ce costume décoré la porte de la première armoire de poupées bibi-bo.
Der bibi-bo liebt Sport. Holen Sie sich die wahre Reit-Outfit <<Amazon>>. Diesen Monat schreibt er im Januar 1982 das Tagebuch des bibi-bo.
Dieses Kostüm verziert die Tür des ersten Kabinetts von Puppen bibi-bo.
Il bibi-bo ama lo sport. Prendi il vestito vero equestre <<Amazon>>. Questo mese ha scritto nel gennaio 1982 il diario della bibi-bo.
Questo costume decorato la porta del primo gabinetto di bambole bibi-bo.
La bibi-bo le encantan los deportes. Obtener el traje de equitación true <<Amazon>>. Este mes, escribió en enero de 1982 el diario de la bibi-Bo.
Este traje decorado de la puerta del primer gabinete de muñecas bibi-Bo. 

Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

bibi-bo ρούχα καταλόγου bibi-bo adress ΒΟΟΚ

The bibi-bo photographed dressed nurse (Sweet Angel) Kontesina, skiers (slalom). The clothes they had on the list of the 1981/82 diary.
Η bibi-bo φωτογραφίζεται ντυμένη νοσοκόμα( Γλυκός άγγελος),Κοντεσίνα, σκιερ ( Σλάλομ). Τα ρούχα αυτά υπήρχαν στον κατάλογο-ατζέντα του 1981/82.


Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2012

bibi-bo Σλάλομ

ΣΛΑΛΟΜ
Η στολή του σκι της bibi-bo  ονομάζεται Σλαλομ.
Τη συναντάμε στον κατάλογο-ατζέντα του 1981/82.
 Ο κατάλογος ονομαζόταν bibi -bo adress ΒΟΟΚ.


Slalom
The uniform of ski bibi-bo called slalom.
We meet in the list of the 1981/82 diary.
 
The list was called bibi-bo adress BOOK.
slalom
L'uniforme de ski bibi-bo appelé slalom.
Nous nous rencontrons dans la liste de l'agenda 1981-1982.
  La liste a été appelé carnet d'adresse bibi-bo.
Slalom
Die Uniform der Ski-bibi-bo genannt Slalom.
Wir treffen uns in der Liste der 1981/82 Tagebuch.
  Die Liste wurde als bibi-bo-Adressbuch.
slalom
L'uniforme di sci bibi-bo chiamato slalom.
Ci incontriamo nella lista del diario 1981/82.
  L'elenco è stato chiamato bibi-bo rubrica.