Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012

Ρομαντικό πρωινό φόρεμα / Romantic breakfast dress / Robe petit déjeuner romantique / Romantisches Frühstück Kleid / Colazione abito romantico / Desayuno romántico vestido / שמלת ארוחה רומנטית / Романтические платья завтрак / 浪漫的早餐礼服周笔畅博的衣橱 / Romantik kahvaltı elbise

Ρομαντικό πρωινό φόρεμα
Η πρώτη ντουλάπα Bibi-bo είχε ορισμένων ειδών ένδυσης:  μία φόρμα, ένα φόρεμα πρωινό, ένα βραδινό φόρεμα και ένα κοστούμι . Κάποιος θα μπορούσε να αγοράσει ένα και ένα τα ρούχα, σε μια κλειστή σακούλα και διπλωμένα.  Ένα τέτοιο ρούχο είναι και το ρομαντικό φόρεμα της φωτογραφίας.

Romantic breakfast dress
The first wardrobe Bibi-bo had some clothing: a form, a dress breakfast, an evening dress and a suit. Someone could buy one and one clothes in a sealed bag and folded. One such outfit is the romantic dress in the photography.

Robe petit déjeuner romantique
L'armoire premier Bibi-bo eu quelques vêtements: une forme, un petit robe, une robe de soirée et un costume. Quelqu'un pourrait acheter une et l'autre des vêtements dans un sac scellé et plié. Une trousse telle est la robe romantique dans la photographie.

 Romantisches Frühstück Kleid
Der erste Schrank Bibi-bo hatten einige Kleidungsstücke: ein Formular, ein Kleid Frühstück, ein Abendkleid und einen Anzug. Jemand könnte eins und eins Kleidung in einer versiegelten Tüte kaufen und gefaltet. Ein solches Outfit ist das romantische Kleid in der Fotografie.

 Colazione abito romantico
Il guardaroba prima Bibi-bo avuto alcuni capi di abbigliamento: una forma, una colazione vestito, un abito da sera e un vestito. Qualcuno potrebbe comprare una volta e vestiti in un sacchetto sigillato e piegato. Un vestito tale è l'abito romantico nella fotografia.

 Desayuno romántico vestido
El armario primera Bibi-bo tenía un poco de ropa: una forma, un desayuno vestido, un vestido de noche y un traje. Alguien podría comprar una y otra ropa en una bolsa sellada y doblado. Un equipo tal es el vestido romántico de la fotografía.

שמלת ארוחה רומנטית
מלתחת 1 ביבים-בו היה כמה בגדים: צורה, ארוחת בוקר שמלה, שמלת ערב וחליפה. מישהו יכול לקנות בגדים אחד ואחד בשקית אטומה ומקופל. תלבושת אחת כזאת היא השמלה הרומנטית בצילום.

 Романтические платья завтрак
Первый гардероб Биби-бо были некоторые одежды: форма, платье завтрак, вечерние платья и костюма. Кто-то может купить и одну одежду в запечатанный мешок и сбросил карты. Одним из таких наряд романтический платье в фотографии.

 浪漫的早餐礼服
第一衣柜比比一些服装的一种形式一个礼服早餐晚礼服和西装有人可能会一个又一个密封袋,折叠衣服一个这样的装备在摄影礼服是浪漫的

 Romantik kahvaltı elbise
Bir form, elbise kahvaltı, bir gece elbisesi ve bir takım: ilk gardırop Bibi-bo bazı giyim vardı. Birisi kapalı bir torba içinde ve biri giysileri satın almak ve katlanmış olabilir. Böyle bir kıyafeti fotoğrafçılık romantik elbise.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου