Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

bibi-bo Limperta- bibi-bo Λιμπερτά

bibi-bo Limperta
The bibi-bo in races motorbike. True doll wears the   Limperta. This was writing her diary bibi-bo in the month of September 1982.

bibi-bo Λιμπερτά
Η bibi-bo σε αγώνες μοτοσυκλέτας. Αληθινή κούκλα με τη φόρμα Λιμπερτά. Αυτό έγραφε το ημερολόγιο της bibi -bo το 1982 στο μήνα Σεπτέμβριο.
bibi-bo Limperta
Le bibi-bo en moto courses. Vrai poupée porte le Limperta. Ceci a été écrit son journal bibi-bo dans le mois de Septembre 1982.
Bibi-bo Limperta
Die Bibi-bo im Rennen Motorrad. Echte Puppe trägt das Limperta. Dieser schrieb ihr Tagebuch Bibi-bo im Monat September  1982.
bibi-bo Limperta
Il bibi-bo gare in moto. La vera bambola indossa il Limperta. Questo stava scrivendo il suo diario bibi-bo nel mese di settembre 1982.
bibi-bo Limperta
El bibi-bo en carreras de motos. Muñeca de verdad lleva el Limperta. Esto estaba escribiendo su diario bibi-bo en el mes de septiembre de 1982.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου