Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014

bibi-bo σαν καινούργια! / bibi-bo as good as new! / bibi-bo comme neuf! / bibi-bo so gut wie neu! / bibi-bo come nuovo! / bibi-bo como nuevo! / биби-бо как новенький! / bibi-bo yeni kadar iyi! / bibi-bo טוב כמו חדש!

Υπογράφουμε για να διεκδικήσουμε την επανακυκλοφορία της αγαπημένης μας κούκλας:
Sign for the recirculation of our favorite doll:
Η bibi-bo θέλει να σας ευχαριστήσει για την αγάπη σας. Η συγκεκριμένη κούκλα φτιάχτηκε σχεδόν από την αρχή γιατί ήταν πολύ κατεστραμμένη. Κάθε bibi-bo μπορεί να φτιαχτεί, να γίνει σαν καινούργια.
The bibi-bo wants to thank you for your love. This doll was made almost from the beginning because it was badly damaged. Each bibi-bo can be made to be as good as new.
Le bibi-bo tient à vous remercier pour votre amour. Cette poupée a été faite presque dès le début, car il a été gravement endommagé. Chaque bibi-bo peut être fait pour être aussi bon que nouveau.
Die Bibi-bo will Sie für Ihre Liebe danken. Diese Puppe wurde fast von Anfang an gemacht, weil es stark beschädigt wurde. Jeder bibi-bo gemacht werden kann so gut wie neu zu sein.
Il bibi-bo vuole ringraziare voi per il vostro amore. Questa bambola è stata fatta quasi fin dall'inizio perché è stato gravemente danneggiato. Ogni bibi-bo può essere fatto per essere buono come nuovo.
La bibi-bo quiere darte las gracias por tu amor. Esta muñeca fue hecha casi desde el principio, ya que quedó muy dañada. Cada bibi-bo se puede hacer para ser tan bueno como nuevo.
   Биби-бо хочет поблагодарить вас за вашу любовь. Эта кукла была сделана почти с самого начала, потому что он был сильно поврежден. Каждый биби-бо можно сделать, чтобы быть столь же хорошо, как новый.
 Биби-бо хочет поблагодарить вас за вашу любовь. Эта кукла была сделана почти с самого начала, потому что он был сильно поврежден. Каждый биби-бо можно сделать, чтобы быть столь же хорошо, как новый.
 Bibi-bo רוצה להודות לך על האהבה שלך. בובה זו נעשתה כמעט מההתחלה כי זה ניזוק קשה. כל bibi-bo יכול להיעשות כדי להיות טוב כמו חדש.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου