Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

bibi-bo / Bibi-bo / bibi-bo/ 周笔畅博/ биби-бо / bibi-bo / Bibi-bo / bibi-bo / Биби-бо / ビビ-BO/ بيبي بو

Οι bibi-bo της πρώτης περιόδου ήταν δύο: η bibi-bo και η Betty bo!Κάθε υπογραφή είναι ένα βήμα πιο κοντά στη διεκδίκηση της επανακυκλοφορίας!Πατήστε το παρακάτω λινκ. Υπογράψτε στη νέα σελίδα που θα ανοιχτεί το petition επανακυκλοφορίας της bibi-bo!
The bibi-bo of the first period were two: the bibi-bo and Betty bo!Each signature is a step closer to claiming the recirculation!
Click the link below. Sign the new page that will open the petition recirculation of bibi-bo!
Οι bibi-bo της πρώτης περιόδου ήταν δύο: η bibi-bo και η Betty bo.
The bibi-bo of the first period were two: the bibi-bo and Betty bo.
Le bibi-bo de la première période étaient deux: le bibi-bo  et Betty bo.

Der bibi-bo der ersten Zeit waren zwei: die bibi-bo und Betty bo.
Il bibi-bo del primo periodo erano due: la bibi-bo  e Betty bo.
El bibi-bo del primer período fueron dos: el bibi-bo y Betty bo.

比比博第一期是两个:比比博和贝蒂博。
Биби-бо первого периода было два: Биби-бо и Бетти бо.
İlk dönemin bibi-bo iki vardı: bibi-bo ve Betty bo.

ביבי-בו בתקופה הראשונה היו שתיים: ביבי-בו ובו בטי.
De bibi-bo van de eerste periode waren er twee: de bibi-bo en Betty bo.
A bibi-bo az első időszakban volt két: a bibi-bo és Betty bo.

Den Bibi-Bo af den første periode var to: Bibi-bo og Betty bo.
Den bibi-bo i den första perioden var två: bibi-bo och Betty bo.
Den bibi-bo i den første perioden var to: bibi-bo og Betty bo.

Bibi-bo ensimmäisen kauden kaksi: Bibi-bo ja Betty bo.
O bibi-bo do primeiro período foram dois: o bibi-bo e Betty bo.
Биби-бо првог периода су две: Биби-бо и Бети бо.

最初の期間のビビ-boが2だった:ビビ-BOとベティのBO。
وكان بو-بيبي الفترة الأولى هما: بيبي بو وبيتي بو.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου