Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

bibi-bo / Bibi-bo / bibi-bo/ 周笔畅博/ биби-бо / bibi-bo / Bibi-bo / bibi-bo / Биби-бо / ビビ-BO/ بيبي بو


Το 1981 και το 1982 κυκλοφόρησε το ημερολόγιο της bibi-bo. Το μήνα Ιούλιο  η bibi-bo είναι μία  "Ντίβα"!
In 1981 and in 1982 released her diary bibi-bo. In July the bibi-bo is a "Diva"!
En 1981 et en 1982 a publié son journal bibi-bo. En Juillet l'bibi-bo est un "Diva"!

Im Jahr 1981 und im Jahr 1982 veröffentlichte sie ihr Tagebuch bibi-bo. Im Juli hat die bibi-bo ist eine "Diva"!
Nel 1981 e nel 1982 ha pubblicato il suo diario bibi-bo. Nel mese di luglio il bibi-bo è una "Diva"!
En 1981 y en 1982 lanzó su diario bibi-bo. En julio, el bibi-bo es una "Diva"!
在1981年和1982年发行了她的日记比比博。在七月比比博是一个“女神”!

В 1981 и в 1982 году выпустила свой дневник Биби-Бо. В июле Биби-Бо "Diva"!
1981 yılında ve 1982 yılında onun Diary bibi-bo yayımladı. Temmuz ayında bibi-bo bir "Diva" olduğunu!
בשנת 1981 ובשינה 1982 פרסמה את ביבי-בה יומן. בחודש יולי ביבי-בו הוא "דיווה"!

In 1981 en in 1982 bracht ze haar dagboek bibi-bo. In juli de bibi-bo is een "Diva"!
1981-ben és 1982-ben megjelent naplójában bibi-bo. Júliusban a bibi-bo egy "Diva"!
I 1981 og i 1982 udgivet sin dagbog bibi-bo. I juli Bibi-Bo er en "Diva"!

Under 1981 och 1982 släppte sin dagbok bibi-bo. I juli bibi-bo är en "Diva"!
I 1981 og i 1982 ga ut sitt dagbok bibi-bo. I juli bibi-bo er en "Diva"!
Vuonna 1981 ja vuonna 1982 julkaistiin hänen päiväkirjaansa Bibi-bo. Heinäkuussa Bibi-bo on "Diva"!
Em 1981 e em 1982 lançou seu diário bibi-bo. Em julho, o bibi-bo é uma "diva"!

У 1981. и 1982. године издала свој дневник Биби-бо. У јулу биби-бо је "Дива"!
1981年と1982年には、彼女の日記のビビ-BOをリリースしました。 7月にはビビ-boが"歌姫"です!
في عام 1981 وفي عام 1982 صدر لها مذكرات بيبي بو. في يوليو بو بيبي هو "ديفا"!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου