Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

bibi-bo / Bibi-bo / bibi-bo/ 周笔畅博/ биби-бо / bibi-bo / Bibi-bo / bibi-bo / Биби-бо / ビビ-BO/ بيبي بو

 Το 1981 και το 1982 κυκλοφόρησε το ημερολόγιο της bibi-bo. Το μήνα Σεπτέμβριο  η bibi-bo   "Πάρτυ"!
In 1981 and in 1982 released her diary bibi-bo. In September the bibi-bo "Party"!
En 1981 et en 1982 a publié son journal bibi-bo. En Septembre l'bibi-bo "Party"!
Im Jahr 1981 und im Jahr 1982 veröffentlichte sie ihr Tagebuch bibi-bo. Im September wird die bibi-bo "Party"!

Nel 1981 e nel 1982 ha pubblicato il suo diario bibi-bo. A settembre il bibi-bo "Party"!
En 1981 y en 1982 lanzó su diario bibi-bo. En septiembre, el bibi-bo "Parte"!
在1981年和1982年发行了她的日记比比博。在九月比比波“党”!
В 1981 и в 1982 году выпустила свой дневник Биби-Бо. В сентябре Биби-бо "партия"!

1981 yılında ve 1982 yılında onun günlük bibi-bo yayımladı. Eylül ayında bibi-bo "Taraf"!
בשנת 1981 ובשינה 1982 פרסמה את ביבי-בה יומן. בחודש ספטמבר ביבי-בו "המפלגה"!
In 1981 en in 1982 bracht ze haar dagboek bibi-bo. In september de bibi-bo "Party"!
1981-ben és 1982-ben megjelent naplójában bibi-bo. Szeptemberben a bibi-bo "Party"!

I 1981 og i 1982 udgivet sin dagbog bibi-bo. I september Bibi-bo "party"!
År 1981 och 1982 släppte sin dagbok bibi-bo. I september bibi-bo "Party"!
I 1981 og i 1982 ga ut sitt dagbok bibi-bo. I september bibi-bo "Party"!
Vuonna 1981 ja vuonna 1982 julkaistiin hänen päiväkirjaansa Bibi-bo. Syyskuussa Bibi-bo "Party"!

Em 1981 e em 1982 lançou seu diário bibi-bo. Em setembro, o bibi-bo "Party"!
У 1981. и 1982. године издала свој дневник Биби-бо. У септембру биби-бо "Парти"!
1981年と1982年には、彼女の日記のビビ-BOをリリースしました。 9月にはビビ-BO "パーティー"!
في عام 1981 وفي عام 1982 صدر لها مذكرات بيبي بو. في سبتمبر بيبي بو "الطرف"!
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου