Κυριακή, 5 Απριλίου 2015

bibi-bo / Bibi-bo / bibi-bo/ 周笔畅博/ биби-бо / bibi-bo / Bibi-bo / bibi-bo / Биби-бо / ビビ-BO/ بيبي بو

Το 1981 και το 1982 κυκλοφόρησε το ημερολόγιο της bibi-bo. Το μήνα Φεβρουάριο  η bibi-bo φοράει τη γούνα  "Ζιβάγκο"!

In 1981 and in 1982 released her diary bibi-bo. In the month of February, the bibi-bo wears the fur "Zhivago"!
En 1981 et en 1982 a publié son journal bibi-bo. Au mois de Février, le bibi-bo port de la fourrure "Jivago"!
Im Jahr 1981 und im Jahr 1982 veröffentlichte sie ihr Tagebuch bibi-bo. Im Monat Februar hat die bibi-bo das Tragen von Pelz "Schiwago"!

Nel 1981 e nel 1982 ha pubblicato il suo diario bibi-bo. Nel mese di febbraio, il bibi-bo indossa pellicce "Zivago"!
En 1981 y en 1982 lanzó su diario bibi-bo. En el mes de febrero, el bibi-bo llevaba de pieles "Zhivago"!
在1981年和1982年发行了她的日记比比博。在二月份时,周笔畅波穿皮草“日瓦格”!
В 1981 и в 1982 году выпустила свой дневник Биби-Бо. В феврале месяце, Биби-бо одет мех "Живаго"!
1981 yılında ve 1982 yılında onun günlük bibi-bo yayımladı. Şubat ayında, bibi-bo kürk "Jivago" takıyor!

בשנת 1981 ובשינה 1982 פרסמה את ביבי-בה יומן.בחודש פברואר, ביבי-בו לובש הפרווה "ז'יוואגו"!

In 1981 en in 1982 bracht ze haar dagboek bibi-bo. In de maand februari, de bibi-bo dragen van bont "Zhivago"!
1981-ben és 1982-ben megjelent naplójában bibi-bo. A februárban, a bibi-bo viselt prém "Zhivago"!
I 1981 og i 1982 udgivet sin dagbog bibi-bo. I februar måned, den Bibi-bo iført pels "Zhivago"!

Under 1981 och 1982 släppte sin dagbok bibi-bo. I februari månad, den bibi-bo bär päls "Zhivago"!
I 1981 og i 1982 ga ut sitt dagbok bibi-bo. I februar måned, den bibi-bo iført pels "Zhivago"!
Vuonna 1981 ja vuonna 1982 julkaistiin hänen päiväkirjaansa Bibi-bo. Kun helmikuussa, Bibi-bo päällään turkis "Zhivago"!
Em 1981 e em 1982 lançou seu diário bibi-bo. No mês de fevereiro, o bibi-bo vestindo peles "Zhivago"!
У 1981. и 1982. године издала свој дневник Биби-бо. У месецу фебруару, биби-бо носила фур "Живага"!

1981年と1982年には、彼女の日記のビビ-BOをリリースしました。 2月には、ビビ-boが毛皮 "ジバゴ」を身に着けている!

في عام 1981 وفي عام 1982 صدر لها مذكرات بيبي بو. في شهر شباط، وبو بيبي يرتدون الفراء "زيفاجو"!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου