Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

bibi-bo / Bibi-bo / bibi-bo/ 周笔畅博/ биби-бо / bibi-bo / Bibi-bo / bibi-bo / Биби-бо / ビビ-BO/ بيبي بو

Το 1981 και το 1982 κυκλοφόρησε το ημερολόγιο της bibi-bo. Το μήνα Μάρτιο  η bibi-bo ντυμένη με  το   "Σιθρού"!
In 1981 and in 1982 released her diary bibi-bo. The month of March the doll bibi-bo dressed with "Sithrou"!
En 1981 et en 1982 a publié son journal bibi-bo. Le mois de Mars la poupée bibi-bo habillé avec "Sithrou"!
Im Jahr 1981 und im Jahr 1982 veröffentlichte sie ihr Tagebuch bibi-bo. Der Monat März die Puppe bibi-bo gekleidet mit "Sithrou"!
Nel 1981 e nel 1982 ha pubblicato il suo diario bibi-bo. Il mese di marzo bambola bibi-bo vestito con "Sithrou"!
En 1981 y en 1982 lanzó su diario bibi-bo. El mes de marzo de la muñeca bibi-bo vestida con "Sithrou"!
在1981年和1982年发行了她的日记比比博。三月份的娃娃比比博打扮与“Sithrou”!
В 1981 и в 1982 году выпустила свой дневник Биби-Бо.В марте месяце кукла Биби-бо, одетый с "Sithrou"!
1981 yılında ve 1982 yılında onun günlük bibi-bo yayımladı. Mart ayı "Sithrou" ile bebek bibi-bo giymiş!
בשנת 1981 ובשינה 1982 פרסמה את ביבי-בה יומן.חודש מרץ ביבי-בו הבובה לבושה עם "Sithrou"!
In 1981 en in 1982 bracht ze haar dagboek bibi-bo. De maand maart de pop bibi-bo gekleed met "Sithrou"!
1981-ben és 1982-ben megjelent naplójában bibi-bo. Március után a baba Bibi-bo öltözött "Sithrou"!
I 1981 og i 1982 udgivet sin dagbog bibi-bo. Marts måned dukken bibi-bo klædt med "Sithrou"!
Under 1981 och 1982 släppte sin dagbok bibi-bo. Mars månad dockan bibi-bo klädd med "Sithrou"!
I 1981 og i 1982 ga ut sitt dagbok bibi-bo. Mars måned dukken bibi-bo kledd med "Sithrou"!
Το 1981 και το 1982 δημοσίευσε το ημερολόγιο Bibi-bo της. Τον Μάρτιο, μια κούκλα ντυμένη με Bibi-bo "Sithrou"!
Em 1981 e em 1982 lançou seu diário bibi-bo. O mês de março a boneca bibi-bo vestida com "Sithrou"!
У 1981. и 1982. године издала свој дневник Биби-бо.Март месец лутка биби-бо обучен са "Ситхроу"!
1981年と1982年には、彼女の日記のビビ-BOをリリースしました。 3月は「Sithrou」で人形ビビ-BO服を着て!
في عام 1981 وفي عام 1982 صدر لها مذكرات بيبي بو. شهر مارس دمية بيبي بو يرتدون مع "Sithrou"!
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου