Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2015

bibi-bo / Bibi-bo / bibi-bo/ 周笔畅博/ биби-бо / bibi-bo / Bibi-bo / bibi-bo / Биби-бо / ビビ-BO/ بيبي بو

bibi-bo πρώτης και δεύτερης περιόδου
bibi-bo the first and the second period
bibi-bo première et la deuxième période
bibi-bo ersten und zweiten Periode

bibi-bo primo e secondo periodo
bibi-bo primero y segundo periodo
周笔畅博上第一和第二期间
биби-бо первый и второй период

bibi-bo birinci ve ikinci dönemi
ביבי-בו התקופה ראשונה ושנייה
bibi-bo eerste en tweede periode
Bibi-bo első és a második időszakban

Bibi-Bo første og anden periode
bibi-bo första och andra perioden
bibi-bo første og andre periode
Bibi-bo ensimmäisen ja toisen jakson

bibi-bo primeiro e segundo período
Биби-Бо првог и другог периода
ビビボー第一及び第二の期間 
بيبي بو الفترة الأولى والثانية
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου