Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015

bibi-bo / Bibi-bo / bibi-bo/ 周笔畅博/ биби-бо / bibi-bo / Bibi-bo / bibi-bo / Биби-бо / ビビ-BO/ بيبي بو


bibi-bo: Όχι στη βία!
bibi-bo: No to violence!
bibi-bo: Non à la violence!
bibi-bo: Keine zu Gewalt!

bibi-bo: No alla violenza!
bibi-bo: No a la violencia!
周笔畅博:没有暴力!
биби-бо: Нет насилию!
 
bibi-bo: şiddete hayır!
ביבי-בו: לא לאלימות!
bibi-bo: geen geweld!
Bibi-bo: Nem az erőszakra!

bibi-bo: Nej til vold!
bibi-bo: Nej till våld!
Bibi-bo: Nei til vold!
Bibi-Bo: Ei väkivaltaa!
bibi-bo: Não à violência!
Биби-Бо: Не насиљу!
ビビ-ボー:いいえ暴力へ!
بيبي بو: لا للعنف!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου