Δευτέρα, 13 Απριλίου 2015

bibi-bo / Bibi-bo / bibi-bo/ 周笔畅博/ биби-бо / bibi-bo / Bibi-bo / bibi-bo / Биби-бо / ビビ-BO/ بيبي بو


Το 1981 και το 1982 κυκλοφόρησε το ημερολόγιο της bibi-bo. Το μήνα Απρίλιο  η bibi-bo ντυμένη  "Γουίμπλετον"!
In 1981 and in 1982 released her diary bibi-bo. In the month of April, the bibi-bo dressed "Wimbledon"!
En 1981 et en 1982 a publié son journal bibi-bo. Au mois d'Avril, le bibi-bo habillé "Wimbledon"!

Im Jahr 1981 und im Jahr 1982 veröffentlichte sie ihr Tagebuch bibi-bo. Im Monat April, die bibi-bo gekleidet "Wimbledon"!
Nel 1981 e nel 1982 ha pubblicato il suo diario bibi-bo. Nel mese di aprile, il bibi-bo vestita "Wimbledon"!
En 1981 y en 1982 lanzó su diario bibi-bo. En el mes de abril, el bibi-bo vestida "Wimbledon"!

在1981年和1982年发行了她的日记比比博。在4月份,周笔畅波身着“温布尔登”!
В 1981 и в 1982 году выпустила свой дневник Биби-Бо. В апреле месяце, Биби-бо одеты "Уимблдон"!
1981 yılında ve 1982 yılında onun günlük bibi-bo yayımladı. Nisan ayında, bibi-bo "Wimbledon" giyinmiş!
בשנת 1981 ובשינה 1982 פרסמה את ביבי-בה יומן.בחודש אפריל, ביבי-בו לבוש "וימבלדון"!

In 1981 en in 1982 bracht ze haar dagboek bibi-bo. In de maand april, de bibi-bo gekleed "Wimbledon"!
1981-ben és 1982-ben megjelent naplójában bibi-bo. Az április hónap, a bibi-bo öltözött "Wimbledon"!
I 1981 og i 1982 udgivet sin dagbog bibi-bo. I april måned, den Bibi-bo klædt "Wimbledon"!

Under 1981 och 1982 släppte sin dagbok bibi-bo. I april månad, den bibi-bo klädd "Wimbledon"!
I 1981 og i 1982 ga ut sitt dagbok bibi-bo. I april måned, den bibi-bo kledd "Wimbledon"!
Vuonna 1981 ja vuonna 1982 julkaistiin hänen päiväkirjaansa Bibi-bo. Kun huhtikuussa, Bibi-bo pukeutuneita "Wimbledon"!

Em 1981 e em 1982 lançou seu diário bibi-bo. No mês de abril, o bibi-bo vestido "Wimbledon"!
У 1981. и 1982. године издала свој дневник Биби-бо. У априлу месецу, биби-бо обучен "вимбледон"!
1981年と1982年には、彼女の日記のビビ-BOをリリースしました。 4月の月では、ビビ-boが「ウィンブルドン」服を着て!
في عام 1981 وفي عام 1982 صدر لها مذكرات بيبي بو. في شهر نيسان، وبو بيبي يرتدون ملابس "ويمبلدون"!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου