Τρίτη, 14 Απριλίου 2015

bibi-bo / Bibi-bo / bibi-bo/ 周笔畅博/ биби-бо / bibi-bo / Bibi-bo / bibi-bo / Биби-бо / ビビ-BO/ بيبي بو

Το 1981 και το 1982 κυκλοφόρησε το ημερολόγιο της bibi-bo. Το μήνα Μάιο  η bibi-bo ντυμένη  "Κορφού"!
In 1981 and in 1982 released her diary bibi-bo. The month of May the bibi-bo dressed "Corfu"!
En 1981 et en 1982 a publié son journal bibi-bo. Le mois de mai, le bibi-bo habillé "Corfou"!
Im Jahr 1981 und im Jahr 1982 veröffentlichte sie ihr Tagebuch bibi-bo. Der Monat Mai die bibi-bo gekleidet "Korfu"!
Nel 1981 e nel 1982 ha pubblicato il suo diario bibi-bo. Il mese di maggio del bibi-bo vestita "Corfù"!
En 1981 y en 1982 lanzó su diario bibi-bo. El mes de mayo el bibi-bo vestida "Corfú"!
在1981年和1982年发行了她的日记比比博。五月份的周笔畅波身着“科孚岛”!
В 1981 и в 1982 году выпустила свой дневник Биби-Бо.В мае месяце Биби-бо одеты "Корфу"!
1981 yılında ve 1982 yılında onun günlük bibi-bo yayımladı. Mayıs ayı bibi-bo "Korfu" giyinmiş!
בשנת 1981 ובשינה 1982 פרסמה את ביבי-בה יומן.חודש מאי ביבי-בו לבוש "קורפו"!
In 1981 en in 1982 bracht ze haar dagboek bibi-bo. De maand mei de bibi-bo gekleed "Corfu"!
1981-ben és 1982-ben megjelent naplójában bibi-bo. Május hónapban a bibi-bo öltözött "Korfu"!
I 1981 og i 1982 udgivet sin dagbog bibi-bo. Maj måned den Bibi-bo klædt "Korfu"!
Under 1981 och 1982 släppte sin dagbok bibi-bo. Maj månad i bibi-bo klädd "Korfu"!
I 1981 og i 1982 ga ut sitt dagbok bibi-bo. Mai måned den bibi-bo kledd "Korfu"!
Vuonna 1981 ja vuonna 1982 julkaistiin hänen päiväkirjaansa Bibi-bo.Toukokuun Bibi-bo pukeutunut "Korfu"!
Em 1981 e em 1982 lançou seu diário bibi-bo. O mês de maio o bibi-bo usando o vestido "Corfu"!
У 1981. и 1982. године издала свој дневник Биби-бо.Мај месец биби-бо обучен "Крф"!
1981年と1982年には、彼女の日記のビビ-BOをリリースしました。 5月はビビ-boが「コルフ島"服を着て!
في عام 1981 وفي عام 1982 صدر لها مذكرات بيبي بو. شهر مايو بو بيبي يرتدون "كورفو"!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου