Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

bibi-bo / Bibi-bo / bibi-bo/ 周笔畅博/ биби-бо / bibi-bo / Bibi-bo / bibi-bo / Биби-бо / ビビ-BO/ بيبي بو


Το 1981 και το 1982 κυκλοφόρησε το ημερολόγιο της bibi-bo. Το μήνα Ιούνιο  η bibi-bo ντυμένη  "Πόρτο Φίνο"!
In 1981 and in 1982 released her diary bibi-bo. In the month of June the bibi-bo dressed "Porto Fino"!
En 1981 et en 1982 a publié son journal bibi-bo. Au mois de Juin l'bibi-bo habillé "Porto Fino"!

Im Jahr 1981 und im Jahr 1982 veröffentlichte sie ihr Tagebuch bibi-bo. Im Monat Juni die bibi-bo gekleidet "Porto Fino"!
Nel 1981 e nel 1982 ha pubblicato il suo diario bibi-bo. Nel mese di giugno il bibi-bo vestita "Porto Fino"!
En 1981 y en 1982 lanzó su diario bibi-bo. En el mes de junio el bibi-bo vestida "Porto Fino"!

在1981年和1982年发行了她的日记比比博。在六月份的周笔畅波身着“波尔图菲诺”!
В 1981 и в 1982 году выпустила свой дневник Биби-Бо. В июне Биби-бо одеты "Порту Fino"!
1981 yılında ve 1982 yılında onun günlük bibi-bo yayımladı. Haziran ayı içerisinde bibi-bo "Porto Fino" giyinmiş!
בשנת 1981 ובשינה 1982 פרסמה את ביבי-בה יומן. בחודש יוני ביבי-בו לבוש "Porto Fino"!

In 1981 en in 1982 bracht ze haar dagboek bibi-bo. In de maand juni de bibi-bo gekleed "Porto Fino"!
1981-ben és 1982-ben megjelent naplójában bibi-bo. A júniusban a bibi-bo öltözött "Porto Fino"!
I 1981 og i 1982 udgivet sin dagbog bibi-bo. I juni måned det Bibi-bo klædt "Porto Fino"!

Under 1981 och 1982 släppte sin dagbok bibi-bo. I juni månad det bibi-bo klädd "Porto Fino"!
I 1981 og i 1982 ga ut sitt dagbok bibi-bo. I juni måned den bibi-bo kledd "Porto Fino"!
Vuonna 1981 ja vuonna 1982 julkaistiin hänen päiväkirjaansa Bibi-bo. Kun kesäkuussa Bibi-bo pukeutunut "Porto Fino"!

Em 1981 e em 1982 lançou seu diário bibi-bo. No mês de Junho, o bibi-bo vestido "Porto Fino"!
У 1981. и 1982. године издала свој дневник Биби-бо. У месецу јуну биби-бо обучена "Порто Фино"!
1981年と1982年には、彼女の日記のビビ-BOをリリースしました。 6月の月にビビ-boが「ポルトフィーノ "服を着て!
في عام 1981 وفي عام 1982 صدر لها مذكرات بيبي بو. في شهر يونيو بو بيبي يرتدون "بورتو فينو"!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου