Κυριακή, 26 Απριλίου 2015

bibi-bo / Bibi-bo / bibi-bo/ 周笔畅博/ биби-бо / bibi-bo / Bibi-bo / bibi-bo / Биби-бо / ビビ-BO/ بيبي بو

Το 1981 και το 1982 κυκλοφόρησε το ημερολόγιο της bibi-bo. Το μήνα Νοεμβρίο η bibi-bo "Μποντ-Στρητ"!
In 1981 and in 1982 released her diary bibi-bo. November the bibi-bo "Bond-Street"!
En 1981 et en 1982 a publié son journal bibi-bo. Novembre, le bibi-bo "Bond-Street"!

Im Jahr 1981 und im Jahr 1982 veröffentlichte sie ihr Tagebuch bibi-bo. November bibi-bo "Bond-Street"!
Nel 1981 e nel 1982 ha pubblicato il suo diario bibi-bo. Novembre bibi-bo "Bond-Street"!

En 1981 y en 1982 lanzó su diario bibi-bo. Noviembre del bibi-bo "Bond Street"!
在1981年和1982年发行了她的日记比比博。十一月比比波“邦德街”!
В 1981 и в 1982 году выпустила свой дневник Биби-Бо. Ноября Биби-бо "Бонд-стрит"!

1981 yılında ve 1982 yılında onun günlük bibi-bo yayımladı. Kasım bibi-bo "Bond-Cadde"!
בשנת 1981 ובשינה 1982 פרסמה את ביבי-בה יומן. בנובמבר ביבי-בו "בונד-סטריט"!
In 1981 en in 1982 bracht ze haar dagboek bibi-bo. November de bibi-bo "Bond-Street"!

1981-ben és 1982-ben megjelent naplójában bibi-bo. Novemberben a bibi-bo "Bond-Street"!
I 1981 og i 1982 udgivet sin dagbog bibi-bo. November Bibi-bo "Bond-Street"!
Under 1981 och 1982 släppte sin dagbok bibi-bo. November bibi-bo "Bond-Street"!

I 1981 og i 1982 ga ut sitt dagbok bibi-bo. November bibi-bo "Bond-Street"!
Vuonna 1981 ja vuonna 1982 julkaistiin hänen päiväkirjaansa Bibi-bo. Marraskuussa Bibi-bo "Bond-Street"!
Em 1981 e em 1982 lançou seu diário bibi-bo. Novembro, a bibi-bo "Bond Street"!

У 1981. и 1982. године издала свој дневник Биби-бо. Новембар биби-бо "Бонд-улица"!
1981年と1982年には、彼女の日記のビビ-BOをリリースしました。 11月ビビ-BO」ボンド·ストリート」!
في عام 1981 وفي عام 1982 صدر لها مذكرات بيبي بو. نوفمبر بيبي بو "بوند ستريت"!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου