Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

bibi-bo / Bibi-bo / bibi-bo/ 周笔畅博/ биби-бо / bibi-bo / Bibi-bo / bibi-bo / Биби-бо / ビビ-BO/ بيبي بو

Το 1981 και το 1982 κυκλοφόρησε το ημερολόγιο της bibi-bo. Το μήνα Νοεμβρίο η bibi-bo "Σαν Ρέμο"!
In 1981 and in 1982 released her diary bibi-bo. In November the bibi-bo "San Remo"!
En 1981 et en 1982 a publié son journal bibi-bo. En Novembre, le bibi-bo "San Remo"!

Im Jahr 1981 und im Jahr 1982 veröffentlichte sie ihr Tagebuch bibi-bo. Im November wird die bibi-bo "San Remo"!
Nel 1981 e nel 1982 ha pubblicato il suo diario bibi-bo. Nel mese di novembre il bibi-bo "San Remo"!
En 1981 y en 1982 lanzó su diario bibi-bo. En noviembre, el bibi-bo "San Remo"!

在1981年和1982年发行了她的日记比比博。十一月的周笔畅博“圣雷莫”!
В 1981 и в 1982 году выпустила свой дневник Биби-Бо. В ноябре Биби-бо "Сан-Ремо"!
1981 yılında ve 1982 yılında onun günlük bibi-bo yayımladı. Kasım ayında bibi-bo "San Remo"!

בשנת 1981 ובשינה 1982 פרסמה את ביבי-בה יומן. בחודש נובמבר ביבי-בו "סן רמו"!
In 1981 en in 1982 bracht ze haar dagboek bibi-bo. In november heeft de bibi-bo "San Remo"!
1981-ben és 1982-ben megjelent naplójában bibi-bo. Novemberben a bibi-bo "San Remo"!

I 1981 og i 1982 udgivet sin dagbog bibi-bo. I november Bibi-bo "San Remo"!
I 1981 og i 1982 ga ut sitt dagbok bibi-bo. I november bibi-bo "San Remo"!
Under 1981 och 1982 släppte sin dagbok bibi-bo. I november bibi-bo "San Remo"!

Vuonna 1981 ja vuonna 1982 julkaistiin hänen päiväkirjaansa Bibi-bo. Marraskuussa Bibi-bo "San Remo"!
Em 1981 e em 1982 lançou seu diário bibi-bo. Em novembro, o bibi-bo "San Remo"!
У 1981. и 1982. године издала свој дневник Биби-бо. У новембру биби-бо "Сан Ремо"!

1981年と1982年には、彼女の日記のビビ-BOをリリースしました。 11月にはビビ-BO「サンレモ」!
في عام 1981 وفي عام 1982 صدر لها مذكرات بيبي بو. في نوفمبر بيبي بو "سان ريمو"!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου