Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

bibi-bo / Bibi-bo / bibi-bo/ 周笔畅博/ биби-бо / bibi-bo / Bibi-bo / bibi-bo / Биби-бо / ビビ-BO/ بيبي بو

Το 1981 και το 1982 κυκλοφόρησε το ημερολόγιο της bibi-bo. Το μήνα Δεκέμβριο η bibi-bo "Μιλάνο"!
In 1981 and in 1982 released her diary bibi-bo. In the month of December the bibi-bo "Milan"!
En 1981 et en 1982 a publié son journal bibi-bo. Au mois de Décembre l'bibi-bo "Milan"!

Im Jahr 1981 und im Jahr 1982 veröffentlichte sie ihr Tagebuch bibi-bo. Im Monat Dezember die bibi-bo "Milan"!
Nel 1981 e nel 1982 ha pubblicato il suo diario bibi-bo. Nel mese di dicembre, il bibi-bo "Milano"!
En 1981 y en 1982 lanzó su diario bibi-bo. En el mes de diciembre, el bibi-bo "Milan"!

在1981年和1982年发行了她的日记比比博。在12月的周笔畅波“米兰”!
В 1981 и в 1982 году выпустила свой дневник Биби-Бо. В декабре Биби-бо "Милан"!
1981 yılında ve 1982 yılında onun günlük bibi-bo yayımladı. Aralık ayında bibi-bo "Milan"!

בשנת 1981 ובשינה 1982 פרסמה את ביבי-בה יומן.בחודש דצמבר ביבי-בו "מילאנו"!
In 1981 en in 1982 bracht ze haar dagboek bibi-bo. In de maand december de bibi-bo "Milan"!
1981-ben és 1982-ben megjelent naplójában bibi-bo. A december hónapban a bibi-bo "Milan"!

I 1981 og i 1982 udgivet sin dagbog bibi-bo. I december måned den Bibi-bo "Milan"!
Under 1981 och 1982 släppte sin dagbok bibi-bo. I december månad den bibi-bo "Milan"!
I 1981 og i 1982 ga ut sitt dagbok bibi-bo. I desember måned den bibi-bo "Milan"!

Vuonna 1981 ja vuonna 1982 julkaistiin hänen päiväkirjaansa Bibi-bo. Kun joulukuun Bibi-bo "Milan"!
Em 1981 e em 1982 lançou seu diário bibi-bo. No mês de dezembro, a bibi-bo "Milan"!
У 1981. и 1982. године издала свој дневник Биби-бо. У месецу децембру биби-бо "Милан"!

1981年と1982年には、彼女の日記のビビ-BOをリリースしました。 12月の月にビビ-BO "ミラノ"!
في عام 1981 وفي عام 1982 صدر لها مذكرات بيبي بو. في شهر ديسمبر بيبي بو "ميلان"!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου